Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

SAMOLEPKA MŔTVY UHOL FR

Email
SAMOLEPKA MŔTVY UHOL FR
Cena
Predajná cena1,50 €
Predajná cena bez DPH1,25 €
Na sklade
Popis Od 1.1.2021 platí vo Francúzsku pre všetky vozidlá nad 3,5 tony povinnosť mať na určených miestach označenia, napríklad nálepky, upozorňujúce na zóny mŕtvych uhlov v ktorých vodiči takýchto vozidiel nevidia chodcov, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Znázornenie polohy značiek na vozidle: -značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle; -všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m; -v prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, pri návesoch je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla; -v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi. Vyhláška neudáva, akým spôsobom majú byť značky pripevnené k vozidlu, môžu preto byť prilepené, prinitované alebo nalakované priamo na karosérii vozidla. Musia však byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmú obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidla, svetelných a signalizačných zariadení a nesmú zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie takisto nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla. Pre motorové vozidlá sú povinné tri samolepky, v prípade súpravy vozidiel bude mať každé z vozidiel (motorové aj prípojné) dve bočné značenia (na ľavej a pravej strane) a na zadnej strane, teda pri ťahači s jedným prípojným vozidlom sa jedná o šesť samolepiek. Špeciálne prípady a výnimky Motorové vozidlá a ťahané vozidlá pri ktorých technicky nie je možné splniť požiadavku na predpísanú výšku označenia meranú od zeme, budú značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, nie však vyššie ako 2,10 m. Vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla, čo najbližšie k predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m možno upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho sklenenej časti. Kritériá pre umiestnenie zadných značiek neplatia pre vozidlá, pri ktorých je to technicky nemožné – napríklad kontajnery, cisterny, valníky, odnímateľné korby s ramenami a pod. Tieto vozidlá majú označenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností. Rovnaké kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre ťahané vozidlá pri ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje. Motorové a ťahané vozidlá pri ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia mŕtvych uhlov na bokoch a/alebo v zadnej časti.

Náš tovar